”En voi johtaa digibisnestä, koska en ymmärrä teknologiaa tarpeeksi hyvin”

Digitaalisen liiketoiminnan johtamisesta voi saada kuvan, että se vaatii ehdottomasti teknologian erityisosaamista. Eikä ihme, sillä nettibisnestä koskevat keskustelut vilisevät koko ajan uusia termejä, lyhenteitä ja mainintoja eri “tech startupeista”.

Ajatus siitä, että vain teknologian erityisosaajat voisivat johtaa digitaalista liiketoimintaa onnistuneesti rajaa kuitenkin paljon digibisnekselle tärkeää johtamisosaamista sen ulkopuolelle.

Toki teknologialla on digitaalisessa liiketoiminnassa keskeinen rooli. Digitaaliset teknologiat mahdollistavat asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien ymmärtämistä entistä paremmin ja auttavat luomaan niihin uudenlaisia, entistä parempia ratkaisuja.

Digitaalisen ajan johtajalla onkin avainrooli siinä, miten nämä kaksi asiaa yhdistetään: miten autamme asiakkaitamme digitaalisia teknologioita hyödyntämällä.

Digitalisaation tutkija ja yrittäjä Brian Solis on todennut, että “digitalisaatiossa on ensisijaisesti kyse empatiasta ja vasta sitten teknologiasta”.

Tämä on osuva kuvaus niiden taitojen yhdistelmästä, joita digitaalisen ajan johtaja tarvitsee:

  • sitoutumista asiakkaiden jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ymmärtämiseen
  • halukkuutta luoda digitaalisten palveluiden ja teknologioiden kehittäjille kannustavat, inspiroivat ja osaamista tukevat puitteet, joissa he voivat kehittää ensiluokkaisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin

Kun ei-teknologiataustainen johtaja on utelias tutkimaan, mitä digitaalisilla teknologioilla voidaan tehdä, hän kartuttaa omaa ymmärrystään. Sen lisäksi hän synnyttää esimerkillään organisaatioon avoimuuden ja jatkuvan oppimisen kulttuuria. Näitä ominaisuuksia tarvitaan, mikäli haluaa menestyä vauhdilla kehittyvässä digitaalisessa bisneksessä.

Johtajan kannattaa myös tuoda digitaalisen ratkaisujen suunitteluun oma, yleensä monen vuoden aikana kerääntynyt ymmärryksensä tuotannon ja asiakaspalvelun aikaisemmista haasteista ja onnistumisista. Digitaalisuuden erityisosaajat voivat hyödyntää tätä ymmärrystä täysin uusista näkökulmista ja luoda digitaalisia palveluita ja tuotteita, jotka auttavat asiakkaita aikaisempaakin paremmin.

Mikäli digitalisaatiota johtavat vain teknologian erityisosaajat, voi siitä seurata palveluiden kehittämistä teknologia edellä. Tällöin sekä asiakkaiden tarpeet että organisaatiossa oleva monipuolinen osaaminen jätetään huomiotta ja alistetaan sille, mitä milläkin teknologialla voidaan tehdä.

Teknologian tehtävänä on toimia ongelmien ratkaisijana, mutta tämmöisessä lähestymisessä siitä tulee pian itse ongelma.

Digitaalisen liiketoiminnan johtajan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että näin ei pääse käymään.