Parhaimmillaan johtajat tekevät digitalisaation mahdolliseksi koko organisaatiolle niin, että kaikki pystyvät kantamaan kortensa kekoon digitaaliseen liiketoiminnan arvon kasvattamiseksi. Pahimmillaan laput vedetään muutospaineessa tiukasti silmille, kunnes törmätään porukalla päin seinää.

Mieleen voi juolahtaa pestä kätensä koko hommasta, vaikka juuri johtajan tehtävänä on auttaa erityisesti niitä, jotka sitoutuvat viemään murrosta eteenpäin läpi organisaation.

Se mihin keskitymme, kasvaa. Myös digitalisaatiossa. Siksi on erityisen tärkeää tarkastella, minkälaiset ajatukset ohjaavat sitä, mihin rahaa, osaamista ja tekemistä verkkoliiketoiminnan kehityksessä kohdennamme.

Älä tee digitalisaatiota teknologia edellä, silloin hukkaat miljoonia

Jos näemme digitalisaation pakollisena pahana, joka pitää hoitaa pois päiväjärjestyksestä, saatamme hakea siihen nopeaa helpotusta teknologiasta. Tällöin teemme mittavia investointeja, jotka eivät tuota näkyvää tulosta. Olen nähnyt, miten alustoihin ja järjestelmiin voidaan polttaa miljoonia euroja ilman, että niillä on mitään arvoa asiakkaan palvelemisessa.

Liiketoiminnan digitalisaatiossa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse ihmisten palvelemisesta uusilla tavoilla. Kun huomion kääntää siihen, minkälaisia mahdollisuuksia digitaalisuus antaa entistä parempien asiakassuhteiden luomiseen, on tuottavien valintojen tekeminen helpompaa.

Silloin voi investoida teknologiaan, joka auttaa vastaamaan asiakkaiden ongelmiin, toiveisiin ja tarpeisiin kekseliäämmin ja nopeammin.

Jotta ihmisille voi tarjota merkityksellisiä digitaalisia kokemuksia, on oltava perillä siitä, keitä he ovat ja mikä heitä liikuttaa. Digitalisaatiossa onnistuva johtaja omistautuu asiakkailleen keräämällä ja soveltamalla käyttäjätietoa jatkuvasti.

Digitaalisena aikana yhteistyö ja jakaminen ovat keskeinen osa toimintaa. Vanhoista hierarkisista systeemeistä voi viimein hellittää. Valtaa ja vastuuta voi antaa rohkeasti tiimeille, jotka yhdistävät suunnittelun, sisällön, analytiikan ja teknologian ketteriksi kehittämisen malleiksi, joissa asiakasta kuunnellaan.

Parhaimmillaan digitalisoituvissa yrityksissä tunnetaan asiakkaat niin hyvin, että heidän ongelmiaan pystytään ratkomaan jo ennen kuin niitä ehtii kunnolla syntyä. Asiakkaat tuntevat tällaiset palvelut itselleen tärkeiksi ja ovat valmiita käyttämään niihin aikaa ja rahaa. Tätä suhdetta digiajan johtaja vaalii.

Digitalisaatiossa tarvitaan siis kipeästi johtajia, jotka mahdollistavat murroksen ajattelussa ja tekemisessä. Murroksen ensimmäinen askel tapahtuu johtajassa itsessään.

Mitä syvemmin antaudut digitaalisessa bisneksessä jatkuvalle muutokselle ja teet siitä voimavaran, sitä varmemmin rakennat liiketoiminnallesi kestävää perustaa tulevaisuutta varten.