Puhumme siitä, että liiketoiminnan ja työn digitalisoituminen mullistaa organisaatioiden kulttuurit ja synnyttää uudenlaisia tapoja johtaa.

Menestymisen paineet digitaalisessa liiketoiminnassa kasvavat useissa yrityksissä ja moni miettii, mikä ovat ne johtamisen tavat, joilla omaa porukkaa saisi luotsattua kohti onnistumisia.

Yksi kysymys, joka kannattaa murroksen kiihtyessä nostaa pöydälle on: mitä me ylipäänsä haluamme digitalisaatiolla saada aikaan?

Digitaaliset kanavat, verkostot ja palvelut avaavat liiketoiminnan perspektiivin kertaheitolla maailmanlaajuiseksi, jos niin haluaa. Mahdolliset asiakkaat digitaalisille palveluille ja tuotteille voivat olla missä päin tahansa, kunhan heillä on käytössään nettiyhteys ja jonkunlainen päätelaite.

Asiakkaita ei välttämättä yhdistä eniten maantieteellinen asema tai äidinkieli, vaan jaetut haasteet, ongelmat, tarpeet, toiveet ja unelmat. Kaksi eri puolilla planeettaa olevaa ihmistä voivat olla näissä paljon lähempänä toisiaan kuin seinänaapurit.

Digitaaliset teknologiat ja niiden avulla jatkuvasti kasvavat verkostot tekevät ihmissilmällä nähtäväksi sen, että perinteiset tekijät, kuten sijainti, ovat menettämässä voimaansa ihmisten yhdistäjinä digitaalisessa taloudessa. Arvoja, ideoita, tietoa, osaamista, työtä ja kokemuksia voi jakaa kenen kanssa tahansa.

Digitaalisen liiketoiminnan ytimessä onkin miettiä, mitä haasteita ja ongelmia haluamme digitaalisuuden avulla ratkaista ja keneltä. Kenen ja minkälaisia tarpeita, toiveita ja pyrkimyksiä edistää. Keitä pystymme palvelemaan netin avulla paremmin kuin ennen. Kuka on digitaalinen asiakkaamme. Se voi olla joku muu kuin aikaisemmin.

Kun huomio käännetään organisaatioissa sisäisistä rakenteista asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa, alkaa digitalisaation missio avautua omalla painollaan. Miten voimme helpottaa, parantaa, hyödyttää ja laajentaa asiakkaidemme elämää ja työtä digitaalisuuden avulla niin hyvin, että he haluavat maksaa siitä meille ajallaan ja rahoillaan?

Digitaaliseen liiketoimintaan tuo suuntaa se, kun jokainen yrityksessä pystyy kertomaan, mikä digitaalisten palveluiden merkitys on sekä asiakkaille että työntekijöille itselleen. Miksi he tekevät sitä, mitä tekevät.

Tällöin on myös helpompi hahmottaa, mitkä digitaalisen ajan liiketoiminta-, johtamis- ja yhteistyömallit auttavat parhaiten kasvattamaan sekä liiketoiminnan että asiakkaiden saaman hyödyn arvoa ja tuovat kestäviä tuloksia.